• Dormitoare :
The Art Of Living

Urbanism

Obtinerea certificatului de urbanism

Fiecare dintre noi visează ca la un moment dat să devină proprietarul unei bucăți de pământ pe care să contruiască casa visurilor, însă ceea ce nu știu mulți viitori proprietari de teren este că, înainte de a plăti pentru o parcelă de pământ, trebuie solicitat un certificat de urbanism.

De ce? Pentru că Certificatul de Urbanism este un act cu caracter de informare, care stabilește, pentru fiecare parcelă de teren în parte, indiferent  că este un teren intravilan sau extravilan, condițiile legale în care se poate realiza orice fel de lucrare de edificare.

La emiterea unui certificat de urbanism, putem avea surpriza să aflăm că este necesară întocmirea unei documentații de urbanism preliminară celei pentru autorizația de construire.

PUD/PUZ

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opțiunea penntru realizarea unei construcții compatibile cu funcțiile urbane).

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect cu caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone.

De asemenea, asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a acelei zone cu prevederile Planului Urbanistic General al localității aparținătoare.

Continua sa descoperi serviciile noastre