• Dormitoare :
The Art Of Living

Proiectare Structurala

Proiectarea construcțiilor de orice natură, presupune conformarea unui sistem structural care să îndeplinească toate cerințele impuse de conceptul clădirii, formulat cu precădere de beneficiar și arhitect, într-o manieră care să asigure un comportament structural optim la toți factorii ce acționează asupra acesteia – încărcări provenite din activitatea seismică, încărcări din vânt, zăpadă, diferite procese tehnologice, activități umane, etc.

Așadar, înțelegerea solidă a tuturor fenomenelor complexe fizice și mecanice ce au loc în material, în element și în structura per ansamblu și posibilitatea simulării și cuantificării acestor fenomene prin ecuații matematice precise, reprezintă o provocare remarcabilă pentru inginerul structurist. Prin urmare, se pune problema folosirii unui minim de material, într-o formă eficientă și candenta structurală optimă, pentru a satisface condiția de siguranță (formulată în normele legale, fișe tehnice ale produselor, etc.) împreună cu toate cerințele de funcțiune ale structurii și impact estetic.

Continua sa descoperi serviciile noastre